Platforma comander

 

 

Utrzymanie stabilnej komunikacji w systemach AMI i SmartGrid, sprawne rozpoznanie przyczyn występujących problemów, reagowanie na występujące w systemie awarie to codzienne problemy operatorów nadzorujących infrastrukturę kontrolną i pomiarową w sieciach energetycznych. Setki tysięcy sterowników, czujników, inteligentnych liczników energii czy koncentratorów danych odczytowych to elementy modernizowanych systemów energetycznych wymagających ciągłej komunikacji. Internet Rzeczy w energetyce to już codzienność, nierozerwalnie związany z wymaganiami gwarantowanej dostępności urządzeń, szybkości transmisji oraz bezpieczeństwa danych. Platforma comander jest rozwiązaniem zapewniającym efektywne zarządzanie warstwą komunikacyjną wykorzystującą sieci GSM jako podstawowe medium przesyłania danych. Transmisję realizujemy korzystając z różnorodnych technologii: GPRS, HSP, LTE, CDMA i innych. Platforma comander jest to system łączący urządzenia i oprogramowanie w elastyczne narzędzie dedykowane dla operatorów sieci dystrybucyjnych.