Connect

Oprogramowanie umożliwiające zdalną i lokalną konfigurację oraz monitoring środowiska pracy urządzeń wchodzących w skład Platformy comander. Modułowa konstrukcja pozwala na łatwy rozwój aplikacji, obsługę nowych funkcji oraz urządzeń. 

Odświeżona wersja programu została wyposażona w nowoczesny i intuicyjny interfejs graficzny oraz funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonego urządzenia (USB) zapewniające komfortową pracę.

Podstawowa funkcjonalność pozwala na:

  • Wyświetlenie podstawowych informacji na temat urządzenia (numeru seryjnego, numeru IMEI, wersji oprogramowania wewnętrznego, trybu pracy, informacji o zainstalowanej karcie SIM…).
  • Konfigurację wszystkich parametrów pracy modemów oraz routerów (parametrów łącza szeregowego, niezbędnych ustawień dla współpracy z kartą SIM, zaawansowanych mechanizmów nadzorujących pracę urządzeń, ustawień sieciowych, synchronizacji czasu zegarów i wielu innych).
  • Aktualizację oprogramowania wewnętrznego modemów comander.
  • Diagnostykę parametrów pracy modułu radiowego (przypisanego adresu IP, poziomu sygnału, operatora, informacji o aktualnie wykorzystywanej stacji bazowej oraz o stacjach sąsiednich).
  • Łatwą diagnostykę pracy urządzenia dzięki odczytowi dziennika zdarzeń w postaci czytelnej tabeli z możliwością zapisu do pliku.
  • Obsługę plików z konfiguracją wzorcową (tworzenie, zapis i wczytywanie).
  • Obsługę kodów PIN oraz PUK dla kart SIM.
  • Wymuszenie restartu urządzenia.
  • Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.
  • Dodatkowo oprogramowanie posiada wbudowany terminal.

Wszystkie funkcje oprogramowania mogą być realizowane lokalnie poprzez kabel USB lub zdalnie za pośrednictwem sesji TCP/IP lub połączenia w technologii CSD.