amiGO

Podczas budowy dużych rozproszonych systemów telekomunikacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność ciągłego monitorowania oraz zarządzania całą populacja urządzeń.

Działania prewencyjne są szczególnie istotne w przypadku wykorzystania urządzeń, działających w komórkowych sieciach radiowych, instalowanych w miejscach o ograniczonym dostępie dla personelu technicznego. Zapotrzebowanie na tego typu systemy wynika ze zmiennych warunków pracy urządzeń jak zachowań sieci radiowych oraz konieczności zapewniania odpowiedniego bezpieczeństwa infrastruktury poprzez zapewnienie najnowszych wersji oprogramowania czy ciągłego monitorowania zdarzeń i alarmów podłączonych urządzeń.

Wraz z rozwojem platformy comander został przygotowany system zdalnego zarządzania i monitoringu amiGO, który ze względu na swoją modułową budowę oraz skalowalność może pełnić rolę nowoczesnego systemu eksperckiego lub centralnej aplikacji monitorującej. Dzięki połączeniu unikalnych funkcjonalności i efektywnego zarządzania, system zapewnia wysoki poziom niezawodności transmisji.

W skład systemu amiGO wchodzą m. in. następujące moduły:

  • moduł monitorowania dostępności urządzeń radiowych
  • moduł monitorowania parametrów sieci komórkowej
  • moduł monitorowania SLA (service level agreement)
  • moduł monitorowania zdarzeń I alarmów
  • ekspercki moduł oceny urządzeń
  • moduł zarządzania i wymiany oprogramowania
  • moduł raportowania
  • moduł obsługi urządzeń wielu producentów