Projekty unijne

ANDRA uzyskała dofinansowanie w ramach programu promocji gospodarczej, skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowanie realizowane jest ze środków poddziałania "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand", za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  
Wyżej wymienione środki wykorzystamy między innymi do sfinansowania udziału w targach branży energetycznej
w Kazachstanie w kwietniu i październiku 2017 r.