Platforma comander

W szeroko rozumianej branży utilities infrastruktura pomiarowa, diagnostyczna, sterująca i zabezpieczająca obejmuje ogromną i stale rosnącą liczbę urządzeń, często pracujących w rozproszeniu. Wyzwaniem staje się zapewnienie efektywnej, stabilnej komunikacji i transmisji danych pomiędzy tymi urządzeniami a systemami centralnymi, sterującymi całą infrastrukturą, oraz systemami bilingowymi.

Równie istotną kwestią jest skuteczne zarządzanie całą populacją urządzeń w rozproszonych lokalizacjach. Ważne jest dostarczenie narzędzi do lokalizowania anomalii funkcjonalnych oraz wstępnej diagnostyki urządzenia w przypadku awarii.

Platforma comander - efektywna transmisja danych w systemach utilities

Platforma comander łączy urządzenia i oprogramowanie w elastyczny system dla operatorów, który zapewnia realizację wszystkich funkcji związanych ze skutecznym zarządzaniem infrastrukturą komunikacyjną w sieciach dystrybucyjnych.

Elementy Platformy comander:

  • Uniwersalne modemy comander przeznaczone do pracy z urządzeniami wyposażonymi w którykolwiek z interfejsów szeregowych (RS485, RS232, pętlę prądową CL0).
  • Specjalizowane modemy comander współpracujące z wszelkiego rodzaju licznikami zużycia mediów.
  • amiROUTER - zaawansowane routery przemysłowe.
  • Aplikacja Connect do zdalnej i lokalnej konfiguracji oraz diagnostyki pojedynczych urządzeń.
  • amiGO - centralny system nadzorczy zarządzający infrastrukturą komunikacyjną.

Routery comander zapewniają niezawodną komunikację dzięki możliwości zastosowania dwóch redundantnych kanałów komunikacyjnych. Bezpieczeństwo danych gwarantowane jest wykorzystaniem szyfrowania oraz mechanizmów autoryzacji i autentykacji (uwierzytelniania).

Modemy comander występują w szeregu wariantów, zróżnicowanych pod wględem technologii transmisji danych, interfejsów i dodatków funkcjonalnych. W ramach prac R&D opracowujemy nowe wersje urządzeń, w odpowiedzi na konkretne, specyficzne potrzeby rynku i klienta.

Oprogramowanie nadzorcze amiGO umożliwia szybką lokalizację awarii i niepożądanych zdarzeń wpływających na skuteczność transmisji. Diagnostyka parametrów sieci dostępna jest w czasie rzeczywistym (dostępność, szybkość transmisji i siła sygnału urządzeń, parametry sieci GSM stacji bazowych). Upgrade funkcjonalności urządzeń może być wykonany prosto i szybko dzięki automatycznej, grupowej wymianie oprogramowania wewnętrznego. Funkcjonalności oprogramowania zarządzającego infrastrukturą komunikacyjną mogą obejmować także urządzenia innych producentów.


Ekosystem comander: