Kontakt

ANDRA Sp. z o.o.
ul. Pryzmaty 6/8
02-226 Warszawa
 

tel. +48 22 533 63 00


Wsparcie techniczne: +48 22 533 64 16,

Wsparcie sprzedażowe: +48 22 533 64 41,

Wsparcie serwisowe: +48 22 533 63 54,


Dane rejestrowe:

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000128727
Kapitał zakładowy: 450 000 PLN
NIP: 522-00-00-499
REGON: 008203398
PKD: 46.51.Z
BDO: 000021536

Zarząd:

Witold Zakrzewski - prezes Zarządu
Filip Sikorski - członek Zarządu
Witold Świątkowski - członek Zarządu


 

NAPISZ DO NAS