Kontakt

ANDRA Sp. z o.o.
ul. Pryzmaty 6/8
02-226 Warszawa
 

tel. +48 22 533 63 00
fax +48 22 533 63 10


Wsparcie techniczne: +48 22 533 64 16,

Wsparcie sprzedażowe: +48 22 533 64 41,

Wsparcie serwisowe: +48 22 533 63 54,


Dane rejestrowe:

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000128727
Kapitał zakładowy: 450 000 PLN
NIP: 522-00-00-499
REGON: 008203398
PKD: 46.51.Z
Rejestr GIOŚ: E0000784WBW

Zarząd:

Łukasz Świątkowski - prezes Zarządu
Witold Zakrzewski - członek Zarządu
Witold Świątkowski - członek Zarządu


 

NAPISZ DO NAS