Smart Communication

Komunikacja 'smart' w branży utilities podnosi jakość obsługi klienta i przynosi realne oszczędności

Branża utilities w coraz szerszym zakresie implementuje technologie informacyjno-komunikacyjne w obszarach, które do tej pory działały w sposób autonomiczny, niezwiązany funkcjonalnie z technologią ICT. Przykładowo, liczniki mediów (energii, gazu, wody) czy systemy oświetlenia miejskiego wymagały bezpośredniego zaangażowania ekip obsługi technicznej zarówno w procesie instalacji, jak i późniejszego utrzymania.

Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych, a w szczególności sieci GSM, umożliwił opracowanie i wdrażanie systemów, które dzięki wykorzystaniu szybkiej i stabilnej transmisji danych automatyzują większość procesów związanych z pozyskiwaniem danych odczytowych, zarządzeniem infrastrukturą oraz wykrywaniem awarii.

Inteligentne urządzenia komunikacyjne, wykorzystywane do opomiarowania mediów lub zarządzania infrastrukturą miejską, tworzą infrastrukturę ‘smart’, która umożliwia:

  • stały monitoring i kontrolę poprawności działania systemu,
  • szybki dostęp do danych rozliczeniowych i kontrolnych,
  • usprawnienie diagnostyki i skrócenie czasu reakcji na awarie,
  • automatyzację procesu zarządzania infrastrukturą.

Efekty wdrożenia rozwiązań Smart Communication są wymierne w obszarze jakości obsługi klientów, a także przynoszą realne oszczędności.

Smart Communication - obszary zastosowania

W infrastrukturze utilities bazowe, elementarne funkcje pełnią urządzenia, które z racji swojego przeznaczenia nie są wyposażone w funkcjonalności komunikacyjne. System Smart Communication powstaje poprzez uzupełnienie takiej infrastruktury o urządzenia komunikacyjne oraz specjalizowane aplikacje sterujące i monitorujące, tworzące system "smart". Funkcję inteligentnego łącznika pomiędzy infrastrukturą miejską lub utilities a systemami centralnego zarządzania pełnią rozwiązania comander.

Smart Lighting - Rozwiązanie sprzętowo-aplikacyjne do zarządzania oświetleniem ulicznym, oparte na transmisji danych w różnych technologiach radiowych. System monitoruje status lamp w czasie rzeczywistym. Umożliwia m.in. automatyczną identyfikację wszelkich zdarzeń awaryjnych bez potrzeby wizyty personelu fizycznego w terenie, dzięki czemu znacząco skraca się czas usunięcia awarii. Dostęp do funkcji monitorowania i kontroli dostępny jest on-line z dowolnej lokalizacji i w dowolnym czasie.

Smart Readouts - System monitorujący poboru prądu i innych mediów w czasie rzeczywistym, umożliwiający bilansowanie zużycia dla poszczególnych odbiorców w celach rozliczeniowych. Rozwiązanie umożliwia prognozowanie zużycia, co sprzyja świadomej konsumpcji mediów i pozwala reagować z wyprzedzeniem na przewidywane przekroczenia zakontraktowanych poziomów mocy, związane z wyższymi opłatami.