Smart Grid

SMART GRID - wyzwania technologiczne w obszarze komunikacji

Infrastruktura inteligentnych sieci energetycznych SMART GRID znajduje się obecnie na etapie intensywnego, dynamicznego rozwoju. Sieci energetyczne są systemami rozproszonymi na dużych obszarach miejskich i wiejskich. Konieczne jest zapewnienie sprawnej komunikacji, czyli efektywnej transmisji danych ze wszystkich punktów sieci do centralnych systemów sterowania i nadzoru. Systemy pomiarowe, nadzorcze i sterujące generują duże ilości danych, które muszą być skutecznie przesyłane do systemu centralnego, zarządzającego infrastrukturą.

Dane pochodzące z tych systemów gromadzone są na stacjach transformatorowych SN/nn na urządzeniach pomiarowych, sterujących i zabezpieczających. Koncentracja tych urządzeń w jednej lokalizacji pozwala stworzyć centralny punkt gromadzenia wszystkich pochodzących z nich wrażliwych danych. Dane te muszą zostać przesłane do systemu centralnego w sposób bezpieczny, skuteczny i niezawodny. Koncentracja funkcji transmisji w jednym urządzeniu umożliwia spełnienie wszystkich tych wymagań.

Urządzenia komunikacyjne realizujące funkcje transmisji danych ze stacji powinny spełniać specyficzne wymagania, takie jak:

  • wysoka przepustowość umożliwiająca transmisję dużej ilości danych,
  • stabilna transmisja zapewniająca stały, nieprzerwany dostęp,
  • odporność na trudne warunki środowiskowe, np. temperatura pracy od -30 do +65 C,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa danych: wbudowane mechanizmy szyfrowania, zarządzania certyfikatami i kluczami szyfrującymi.

amiROUTER

Efektywna transmisja danych ze stacji SN/nn do systemu centralnego w systemach SMART GRID

comander amiROUTER

  • Szeroki zakres możliwych technologii radiowej transmisji danych: LTE, 3G, HSPA, EDGE, UMTS, CDMA.
  • Elastyczność rozwiązania dzięki modułowej konstrukcji.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa - wsparcie protokołów szyfrujących, rozbudowane funkcje uwierzytelniania i autoryzacji.
  • Wysoki poziom odporności na zakłócenia występujące w stacjach energetycznych SN/nn.
  • Wysoka przepustowość, niskie opóźnienia, gwarancja dostarczenia danych.
  • Elastyczny dobór źródła zasilania (sieć elektryczna jednofazowa, trójfazowa lub źródło niskiego napięcia).

amiROUTER na stacji SN/nn: