Smart Metering

Infrastruktura sieci elektroenergetycznych obejmuje ogromną liczbę punktów pomiarowych w rozproszonych lokalizacjach na dużych obszarach. Skuteczny i stały dostęp do punktów pomiarowych można uzyskać dzięki technologii GSM i wykorzystaniu istniejącej infrastruktury operatorów telefonii komórkowej.

Dane pomiarowe powinny być przekazywane na czas, bezpiecznie i w formie przyjaznej dla systemów bilingujących, analitycznych i sterujących.

Modemy comander – efektywna transmisja danych pomiarowych do systemu centralnego

Modemy comander to przemysłowe urządzenia komunikacyjne zapewniające bezpieczną, dwukierunkową komunikację punktów pomiarowych z systemami centralnymi operatorów. Rodzina modemów comander to:

  • modemy specjalizowane, przeznaczone do współpracy z konkretnymi typami liczników energii elektrycznej, montowane w obrysie licznika,
  • modemy uniwersalne typu standalone, przystosowane do współpracy z wszelkimi urządzeniami pomiarowymi wyposażonymi w interfejsy szeregowe RS485, RS232, CL0.

Modemy zapewniają transmisję danych inicjowaną przez nadrzędne systemy odczytowe, ale mogą także buforować dane pomiarowe i przesyłać je w formie zbiorczej na warunkach zdefiniowanych przez operatora.